Nákupní košík: 0 položek | 0 kč | objednat
Výrobky podle barvy:
Výrobky podle materiálu:

OBCHODNÍ PODMÍNKY


  I. Úvodní ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.obalynavino.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Mgr. Jiří Procházka.Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).
  II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a  prvotní  zadání všech důležitých informací .
 • Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 • Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.obalynavino.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Objednávky jsou přijímány v pracovních dnech ( pondělí - pátek ).
  III. Expediční lhůty a přepravné
 • Veškeré zboží bude expedováno dle stanoveného dodacího termínu ze strany objednávajícího.  V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání. U ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího (neplatí pro velkoobchod).
 • Přeprava spediční firmou - I přes telefonické upozornění není možné garantovat přesnou hodinu dodání zásilky. Balíky se odváží na sběrná distribuční centra a dle vnitřního systému a rozvozové trasy kurýrní služby expedují následující den.  Nebudete-li zastiženi, spediční firma Vám zanechá ve schránce oznámení a můžete spediční službu sami telefonicky kontaktovat nebo tak učiní přímo spediční služba a domluvíte si nový termín dodání. Popřípadě si můžete vyzvednout zásilku osobně, pokud je to pro vás výhodné, v příslušném regionálním depu (po telefonické domluvě). Je ve vlastním zájmu kupujícího, aby uvedl aktivní telefonické spojení a vybral adresu dodání s co největší pravděpodobností zastižení v rámci běžné pracovní doby.
 • Přeprava Českou poštou - Nebude-li pokus o doručení zásilky úspěšný, zanechá pošta adresátovi výzvu o uložení zásilky na poště uvedené ve výzvě. Zásilka bude uložena na poště po dobu 7 dnů a v případě nevyzvednutí se vrátí zpět k odesílateli.
 • Osobní odběr -  Zboží si můžete převzít v naší provozovně v Kolíně na adrese  provozovny: K Raškovci 851, Kolín V.  a otvírací době od 8.00 do 15.00  po telefonické dohodě možno i mimo pracovní dobu. Počkejte prosím na telefonát nebo email potvrzující přítomnost Vámi objednaného zboží na provozovně.
 • Distribuce mimo území ČR – Objednávková a  expediční lhůta a forma úhrady je totožná.
  IV. Balení, minimální množství a cena přepravy
 • Zboží je baleno do kartonu ,velikost a množství kartonů se odvíjí  podle objednaného množství zboží. 
 • Minimální hodnota objednaného zboží není stanovena.
 • Cena a způsob přepravy jsou závislé na hmotnosti a rozměrech balíku ( viz. Podmínky a Ceník České pošty, s.p. www.cpost.cz a společnosti RADIALTRANS, s.r.o. www.radialtrans.cz )
 • Cena přepravy za zboží jehož cena přesáhne 6 000 Kč bez DPH je zdarma.
 • Cena přepravy mimo území ČR  - při dodání na Slovensko viz. bod 4.
  V. Typy plateb
 • Platba dobírkou
  Platba dobírkou je zatím nejpoužívanější způsob platby v českých internetových obchodech. Zákazník platí při předání zboží . Z hlediska rychlosti expedice je také výhodná, neboť expediční lhůta začíná běžet okamžikem objednání.
 • Platba převodem z účtu na účet nebo hotovostním vkladem na náš účet
  Po vyplnění objednávky a jejím potvrzení zákazník obdrží email s potvrzením objednávky a s daty o platbě. Poté zákazník převede resp. vloží částku uvedenou v emailu na náš účet číslo.: 43-1045980297/0100 u Komerční banky. Expediční lhůta začíná běžet okamžikem připsáním příslušné částky na náš účet.
  VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět na svoje vlastní náklady v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 • Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (přepravné+balné+dobírkovné)
 • Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
  VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen . Pokud dojde ke změně cen  v době objednávky, je automaticky dodáno zboží s novou cenou . V případě, že kupující trvá na ceně uvedené v ceníku a nehodlá  akceptovat jinou cenu(vyšší), dodavatel má právo tuto položku vyškrtnout z objednávky pokud se nedohodne dodavatel s odběratelem jinak. 
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či velikosti.
  VIII. Reklamace
 • Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů/balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Při podezření, že k poškození obalu a zjevnému znehodnocení zásilky došlo při přepravě musí toto reklamovat přepravci ihned při převzetí zásilky. V tomto případě má kupující nárok na výměnu zboží.
 • Záruka na zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 • Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jsou uznány pouze prokazatelné poškození zboží záruky zboží atd. , které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný.
 • Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.
  IX. Závěrečná ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.obalynavino.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.


Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény R.G.I. plus s.r.o. nebo jiných subjektů.

Webdesign, webhosting & programování MagicHouse s.r.o.